Spoločnosť SAD INVEST, s.r.o. je prevádzkovateľom autobusovej stanice Hlohovec a autobusovej stanice Senica.

AUTOBUSOVÁ STANICA HLOHOVEC
AUTOBUSOVÁ STANICA SENICAčlen skupiny: