Spoločnosť SAD INVEST, s.r.o. je prevádzkovateľom autobusovej stanice Hlohovec.

AUTOBUSOVÁ STANICA HLOHOVEC
člen skupiny: