Rekonštrukcia autobusovej stanice Senica

Spoločnosť SAD INVEST, s.r.o. pripravuje postupnú rekonštrukciu budovy autobusovej stanice v Senici. Momentálne je vo fáze spracovania projektovej dokumentácie a žiadosti o stavebné povolenie. V prvej fáze rekonštrukcie sa upravia/rozšíria vchody do čakárne pre cestujúcich, upraví sa strecha a zmodernizuje celý interiér čakárne. Budova by mala dostať nový vzhľad, čím by mala plniť funkciu modernej vstupnej brány do mesta a kvalitného zázemia pre cestujúcich.


Vizualizácia čakárne pre cestujúcich: