SCHÉMA AUTOBUSOVEJ STANICE HLOHOVEC
Kliknutím na žlté políčko čísla nástupišťa sa otvoria odchody autobusov z nástupišťa vo formáte PDF:
AUTOBUSOVÁ STANICA HLOHOVEC
Dopravno-prevádzkový poriadok autobusovej stanice Hlohovec   .pdf